غربالگری سه ماهه دوم بارداری

غربالگری سه ماهه دوم بارداری

غربالگری سه ماهه دوم بارداری

غربالگری اختلالات شایع کروموزومی در سه ماهه اول بارداری و در یک بازه زمانی مشخص (شروع هفته یازدهم  بارداری تا پایان هفته سیزدهم بارداری) با بالاترین استاندارد جهانی در حفظ دقت و صحت غربالگری،  قابل انجام است. اگر به هر دلیلی زمان طلایی سه ماهه اول بارداری را از دست داده اید، نگران نباشید، زیرا شما می توانید از خدمات غربالگری سه ماهه دوم بارداری در موسسه پزشکی نسل امید استفاده کنید.

خدمت غربالگری سه ماهه دوم بارداری بر اساس تشخیص پزشک شما میتواند در هریک از انواع زیر در موسسه پزشکی نسل امید انجام شود :

 • Quadruple Test (کواد تست)
 • Contingent Test (تست ترکیبی)
 • غربالگری نقایص لوله عصبی (NTDs Screening Test)

Quadruple Test (کواد تست):
این غربالگری از ابتدای هفته ۱۵ بارداری (15 هفته و یک روز) تا انتهای هفته ۲۲ بارداری (22 هفته و 6 روز) که اندازه قطر سر جنین (BPD) در محدوده ۲۱ الی ۵۷ میلیمتر است، انجام می شود. در این غربالگری ریسک دو ناهنجاری کروموزومی شایع شامل سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و اختلالات طناب عصبی  (NTDs) در جنین بررسی می شود. 

غربالگری سه ماهه دوم بارداری بسته به نوع ناهنجاری و سن مادر، قابلیت پیش بینی ۵۶ تا ۷۶ درصد ناهنجاری های نامبرده شده را دارد و این غربالگری صرفا با اندازه گیری میزان چهار هورمون Inhibin-A ,AFP ,uE3 ,Total-hCG در خون مادر انجام می شود.

اگر می خواهید بدانید که هر یک از این چهار هورمون چه عملکردی در طول بارداری و یا در غربالگری سه ماهه دوم بارداری دارند، باید اشاره کنیم که شاخص های آزمایشگاهی مورد استفاده در غربالگری سه ماهه دوم شامل موارد زیر است:

 1. AFP (آلفا فیتو پروتیین): پروتیینی است که در دوران بارداری ابتدا توسط کیسه زرده و سپس کبد جنین تولید می شود. در طول بارداری این پروتیین وارد خون مادر و مایع آمنیوتیک می شود. میزان این ماده درسرم مادر تا هفته ۳۰  بارداری افزایش می یابد و پس از آن شروع به کاهش می کند. در بارداری با جنین مبتلا به سندرم داون میزان آن کاهش می یابد و در نقایص لوله عصبی و دیواره شکمی، مقدار آن افزایش می یابد. در ناهنجاری های مادرزادی، بارداری دوقلویی، ازدست رفتن جنین، اختلالات و مشکلات جفتی، پره اکلامپسی، تولد زود هنگام، وزن کم در هنگام تولد نیز،  افزایش این پروتیین در خون مادر دیده می شود.
 2. Total- hCG (گونادوتروپین کوریونیک انسانی) : hCG اولین هورمون قابل اندازه گیری مربوط به بارداری است این هورمون توسط جفت تولید می شود. درهفته های اول بارداری غلظت آن تقریباً روزانه دو برابر می شود و در هفته های ۱۰ تا ۱۲ بارداری به حداکثر میزان خود می رسد و تا هفته ۱۸ بارداری کاهش می یابد و سپس میزان آن تقریبا“ ثابت باقی می ماند. در بارداری با جنین مبتلا به سندرم داون میزان آن افزایش و در تریزومی ۱۸ کاهش می یابد.
 3. uE3 (استریول غیرکونژوگه) : این ماده در جفت، کبد و غدد فوق کلیوی جنین ساخته می شود. میزان استریول آزاد تا اواخر بارداری افزایش می یابد. این ماده در بارداری با جنین مبتلا به سندرم داون و تریزومی ۱۸ کاهش می یابد.
 4. Inhibin A: یک گلیکو پروتیین مترشحه از جفت است. سطح آن در هفته های ۱۵ تا ۲۰ حاملگی به میزان ثابتی می رسد و بعد از آن با شیب بسیار کم تا اواخر بارداری افزایش می یابد. میزان این ماده در بارداری با جنین مبتلا به سندرم داون افزایش می یابد. لازم به ذکر است که تمام شاخص های آزمایشگاهی فوق با افزایش تعداد جنین ها افزایش می یابد.

نتایج غربالگری سندرم  داون و تریزومی ۱۸ با روش کواد به صورت زیر ارایه می شود :

 • گروه پر خطر (Screen Positive) : در این گروه توصیه به مشاوره ژنتیک جهت تصمیم گیری برای انجام NIPT یا تست تشخيصي آمنیوسنتز می شود.
 • به خاطر داشته باشید که بالا بودن خطر در غربالگری به معنای ابتلای قطعی نیست و تشخیص قطعی نیازبه بررسی های بیشتر دارد.
 • گروه کم خطر (Low Risk) : در این گروه به مادران ادامه مراقبت های معمول بارداری توصیه می شود.

نتایج غربالگری برای اختلالات طناب عصبی یا NTDs با روش کواد  به صورت زیر ارایه می شود:

 • گروه پر خطر (Screen Positive) : به مادران در این گروه توصیه به مشاوره تخصصی و سونوگرافی هدفمند می شود.
 • گروه کم خطر (Low Risk) : به مادران در این گروه توصیه به ادامه مراقبت های معمول بارداری تحت نظر متخصص زنان مربوطه می شود.

 Contingent Test (تست ترکیبی):

در صورتی که شما، غربالگری سه ماهه اول بارداری خود را نیز در موسسه پزشکی نسل امید انجام داده باشید، همکاران ما بر اساس استاندارد های جهانی، با ترکیب نتایج تعیین ریسک سه ماهه اول و ریسک سه ماهه دوم شما،  یک ریسک نهایی ترکیبی گزارش می کنند. در این غربالگری ریسک سه ناهنجاری کروموزومی شایع شامل سندرم داون (تریزومی ۲۱)، سندرم ادوارد (تریزومی ۱۸) و سندرم پاتو (تریزومی ۱۳) در جنین محاسبه می شود.

دقت این غربالگری تقریبا ۹۵ درصد می باشد.

نتایج غربالگری  در روش  Contingent (تست ترکیبی) به یکی از دو صورت زیر ارایه می شود :

 • گروه پر خطر (Screen Positive): به مادر توصیه به مشاوره تخصصی ژنتیک و انجام تست تشخيصي آمنیوسنتز می شود.
 • به خاطر داشته باشید که بالا بودن خطر در غربالگری به معنای ابتلای قطعی نیست و تشخیص قطعی نیلاز به بررسی های بیشتر دارد.
 • گروه کم خطر (Low Risk): با مادر توصیه به ادامه مراقبت‌های معمول بارداری تحت نظر متخصص زنان مربوطه می‌شود.

غربالگری نقایص لوله عصبی (NTDs Screening Test) :
غربالگری اختلالات طناب عصبی (NTDs) با استفاده از سونوگرافی و یا اندازه گیری AFP و یا هر دو انجام می شود. غلظت آلفا فیتو پروتئین (AFP) در خون مادر و مایع آمنیوتیک قابل اندازه گیری است. این غربالگری با استفاده از اندازه گیری AFP خون مادر، از ابتدای هفته ۱۵ بارداری تا انتهای هفته ۲۲ بارداری قابل انجام است. اختلالات طناب عصبی ناشی از اختلال دربسته شدن لوله عصبی در دوران جنینی با درگیری استخوان های اطراف طناب عصبی در حال تکوین می باشد. اختلالات لوله عصبی شامل اسپینابیفیدا و آنانسفالی می باشد با اینکه ظاهر این دو اختلال متفاوت است ولی هر دو به عنوان تظاهرات یک اختلال در نظر گرفته می‌شوند.

NTDs Screening Test
دقت غربالگری با اندازه گیری غلظت AFP خون مادر برای اسپینابیفیدای باز ۷۶ درصد است و برای آنانسفالی تقریبا ۸۵ درصد است. در اندازه گیری میزان آلفا فیتوپروتیین سن حاملگی، تعداد جنین ها، وزن مادر، نژاد، دیابت وابسته به انسولین در نظرگرفته می شود.

در غربالگری اختلالات طناب عصبی با استفاده از اندازه گیری AFP خون مادر، غلظت این پروتیین در فرد باردار، با میانه به دست آمده، درسایر بارداران دارای جنین سالم، در سن بارداری مشابه در همان مرکز مقایسه می شود (MoM). با استفاده از این عدد غربالگری انجام می شود.

به خاطر داشته باشید که عدد بدست آمده برا ی میزان هورمون آلفا فیتو پروتیین (MOM) به تکنولوژی مورد استفاده، نرم افزار استفاده شده و تعداد تست ها و غربالگری انجام شده درمحل انجام آزمایش ارتباط دارد. لذا انتخاب درست مرکز ارائه کننده این خدمت در ارائه نتایج غربالگری اختلالات طناب عصبی دقیق بسیار مهم است. ما در موسسه پزشکی نسل امید در کنار شما هستیم تا این خدمت را با بالاترین کیفیت و بر اساس آخرین استانداردهای جهانی به شما ارائه کنیم.

نتایج غربالگری اختلالات طناب عصبی با استفاده از AFP خون مادر به صورت زیر ارائه می شود:

 • گروه پر خطر (Screen Positive): به مادرانجام مشاوره ژنتیک و سونوگرافی هدفمند توصیه بمی شود.
 • گروه کم خطر (Low Risk): به مادر ادامه مراقبت‌های معمول بارداری تحت نظر متخصص زنان  توصیه می‌شود.

موسسه پزشکی نسل امید تنها مرکزی است که توانایی اندازه گیری غلظت آلفا فیتو پروتیین (AFP) مایع آمنیوتیک در کسانی که به هر دلیل آمنیوسنتز می شوند، را دارد

اگر نیاز به اندازه گیری AFP همراه با بررسی آمنیوسنتز در مرکز سلامت مادر و جنین موسسه پزشکی نسل امید را داشتید، لازم است بدانید که بر اساس استاندارد های جهانی،درصورت افزایش غلظت آلفا فیتو پروتیین مایع آمنیوتیک، اندازه‌گیری استیل کولین استراز مایع آمنیوتیک صورت می گیرد. در صورت مثبت شدن استیل کولین استراز مایع آمنیوتیک حتی با وجود طبیعی بودن یافته‌های سونوگرافی، تشخیص اختلالات لوله عصبی (NTDs) مسجل می‌شود.
افزایش غلظت آلفا فیتو پروتیین مایع آمنیوتیک (AF-AFP) به جز اختلالات طناب عصبی علل دیگری نیز می تواند  داشته باشد که عبارتند از: مرگ جنینی، نقایص دیواره شکمی(open ventral wall defect) مانند گاستروشیزی، امفالوسل، سندرم ترنر و اختلالات مادرزادی کلیه.

 ما در موسسه پزشکی نسل امید گام به گام در طول بارداری در کنار شما هستیم تا با ارائه متعهدانه خدمات خود، سلامت شما و جنین شما را تضمین کنیم.

نظرات :

 • avatar
  زهرا
  1402/مهر/23 10:45:53
  پاسخ

  سلام من غربالگری دوم را انجام دادم میگن سندروم داون بالاست چکار کنم نمیشه عکس بفرستم راه نماییم کنید ممنون

  • avatar
   مدیر سایت
   1402/مهر/23 13:10:40

   مادر عزیز ، با سلام چنانچه غربالگری در موسسه پزشکی نسل امید انجام شده باشد، قطعا مشاوره و توصیه های مناسب ارائه شده، در غیر اینصورت با در دست داشتند آزمایشات می توانید از مشاوره پریناتولوژی موسسه پزشکی نسل امید کمک بگیرید.

 • avatar
  وفایی
  1402/آبان/17 16:23:54
  پاسخ

  سلام وقت بخیر من آزمایش غربالگری اول انجام دادم فاینال ریسک سندرم داون عددش ۱:۹۰۰وفاینال ریسک تریزومی۱۸ و ۱۳ عددش ۱:۲۶۰بود که تو هردوتا نوشته بود low risk و در پایین نوشته خطر بیوشیمی برای تریزومی ۱۸ و ۱۳ ۱:۱۲۴۴و NTهم در ۱۲ هفته و ۱ روز ۲/۱۲mmبود و crlهم اندازه اش 54/5mmبود سل فری انجام دادم همه اش low riskاومد به نظرتون اگه آزمایش غربالگری دوم و سونوگرافی آنومالی اسکن و اکوی قلب جنین نرمال باشن میشه یقین داشت که جنین صد در صد سالم؟ازمایش سل فری هم همش low riskبود.با تشکر.

  • avatar
   مدیر سایت
   1402/آبان/20 10:28:35

   مادر عزیز ، با سلام آزمایشات و سونوگرافی هایی که پزشک معالجتان در خواست می کنند را حتما انجام دهید، به ویژه سونوگرافی آنومالی اسکن گرچه تست های غربالگری صددرصد نیستند اما با توجه به این که NIPT (سل فری) LOW RISK گزارش شده است احتمال سالم بودن جنین شما، حتی از افراد عادی هم بیشتر است.

ارسال نظر :