بخش ژنتیک مولکولی

بخش ژنتیک مولکولی

 متخصصین وکارشناسان ما در بخش ژنتیک مولکولی، با رویکردی جامع به استانداردهای پیشگیری و تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، خدمات متنوعی را ارائه مینمایند. شما می توانید با برخورداری از مشاوره تخصصی ژنتیک پیش و پس از انجام آزمایش در مرکز جامع ژنتیک، با انتخاب روش مناسب در بررسی ژنتیکی مورد نظر، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه از نتایج حاصل از این تکنیکهای پیشرفته استفاده کنید. در این بخش شما می توانید از خدمات مرتبط با تایید یافته های سیتوژنتیک مولکولی یا NGS ، بررسی جهش در سایر اعضا و افراد خانواده، تشخیص پیش از لانه گزینی جنین  (PGD)و تشخیص پیش از تولد  (PND)استفده کنید.

همچنین همکارانی که قصد ارسال نمونه به دپارتمان ژنتیک مولکولی در موسسه پزشکی نسل امید را دارند، لطفا قبل از ارسال نمونه، کارشناسان ما در مرکز جامع ژنتیک را مطلع فرمایید. 

پزشکان این بخش
دکتر عمران اسماعیل‌زاده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات اختلالات رشد و تکامل جنین