راه‌اندازی روش بررسی جهش‌های پروتئین EFGR

راه‌اندازی روش بررسی جهش‌های پروتئین EFGR

راه‌اندازی روش بررسی جهش‌های پروتئین EFGR
مرکز جامع ژنتیک ژنتیک مرکز جامع ژنتیک

گیرنده فاكتور رشد اپیدرمی  Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) نوعی انکوژن تیروزین كینازی است كه نقش مهمی را در تنظیم رشد بافت پوششی و تمایز سلول ها ایفا می کند. وقوع جهش فعال کننده در این انكوژن، در انواع مختلفی از سرطان ها از جمله سرطان ریه و گلیوبلاستوما (نوعی سرطان که مغز و نخاع را درگیر می کند) گزارش شده است. با توجه به اینكه نوع جهش های ایجاد شده در ژن EGFR  نقش تعیین كننده ای در انتخاب درمان مناسب دارند، بررسی آنها به ویژه در سرطان ریه، برای انتخاب نوع درمان الزامی است. این جهش‌ها در اگزون های شماره 18، 19، 20 و 21 اتفاق می افتند. آزمایشگاه ژنتیک موسسه پزشکی نسل امید،  34 نوع از مهمترین جهش های این اگزون ها را با  استفاده از روش Real-Time PCR  و در کوتاهترین زمان به انجام می رساند.

تصاویر
اولین نفری باشید که نظر می‌دهد!
ارسال نظر :